Nostokurjet eivät kuolleetkaan sukupuuttoon – rakennuskonevuokraus kasvussa

Rakentamisen ennakoidaan kasvavan vuonna 2016  bruttokansantuotetta selvästi
nopeammin ja vauhdittavan osaltaan talouskasvua. Uudisrakentaminen syrjäyttää samalla
korjaamisen veturin roolista talonrakentamisessa. Forecon Oy:n raportin mukaan
uudistalonrakentamisessa kasvavat erityisesti runsaasti vuokrakoneita käyttävät toimitilasekä kerrostalorakentaminen. Lisääntyvä konekysyntä merkitsee samalla vuokrakoneiden markkinaosuuden kasvua.

Rakentaminen on ollut valopilkku viime aikojen tilastoissa ja barometreissa.
Edellisessä, toukokuun rakennuskoneiden käytän ennakointiraportissa, ennakoitu rakentamisen ja rakennuskonekäytön kasvu ensi vuonna on toteutumassa, vaikka talouden ennusteita on pudotettu.

Rakentaminen painottuu pk-seudulle ja Tampereelle
Rakentamisen kasvun taustalla ovat matalat korot, asuntojen tarve kasvupaikkakunnilla,
korjausikään tulevan rakennuskannan, erityisesti asuinkerrostalojen kasvu sekä monien suurten, monivuotisten hankkeiden käynnistyminen. Suuria hankkeita on muun muassa liike-, sairaala-, hotelli-, teollisuus- (esimerkiksi sellutehdas, biovoimalaitokset, datakeskukset) sekä liikenteen ja logistiikan kentässä.

Myös monet infrahankkeet ovat luoneet ja luomassa edellytyksiä talonrakennushankkeille juuri tällä hetkellä (Länsimetro, Kehärata, Tampereen rantatunneli). Rakentaminen on painottumassa voimakkaasti pääkaupunkiseudulle sekä myös Tampereen alueelle. Niiden ulkopuolella näkymät ovat monin paikoin edelleen heikot.

Talouden lähivuosien kasvuennusteiden leikkaaminen hidastaa uudisrakentamisen kasvua tämän vuoden jälkeen. Tämä tuo liiketoimintapotentiaalia konevuokraajille, koska lyhyen kasvujakson takia oman konekannan kasvattamiseen liittyy riskejä; korvausinvestoinnit ovat eri asia.
Rakennuskoneiden ja -kaluston vuokrauksen volyymi kasvaa tänä vuonna prosentilla.
Vuokraustoiminnan arvo tulee tänä vuonna olemaan 620 miljoonaa euroa. Siitä rakentamisen (talojen uudis- ja korjaus- sekä infrarakentamisen) osuus on noin 73 prosenttia. Loppuosa sisältää vuokrauksen muille toimialoille kuten teollisuudelle, palvelujen tuottajille, julkishallinnolle ja yksityishenkilöille huolto-, asennus- ynnä muihin töihin.

Vuokrakoneiden osuus rakentamisessa nousee

Rakentamisen haastavassa suhdannetilanteessakin vuokrakoneiden osuus rakentamisessa on noussut. Ensi vuonna uudisrakentamisen konevuokraukseen ennakoidaan 6 % kasvua, kun kuluva vuosi on kolme prosenttia miinuksella. Myös asuinrakentamisen konevuokraus kääntyy ensi vuonna kolmen laskuvuoden jälkeen kasvuun.

Toimitilapuolen vuokrakonekäyttö on tänä vuonna parin prosentin kasvussa, mutta ensi vuonna rakentamisen reipas kasvu (monissa ryhmissä yli 15 %), nostaa konevuokrauskysyntää lähes kymmenen prosenttia. Toimitilarakentaminen on asuntorakentamista konevaltaisempaa, ja sen osuus on lähes 60 prosenttia uudisrakentamisen konevuokrauksesta.

Kerrostalorakentamisen osuus uudistuotannon konevuokrauksesta on reilu viidesosa. Sen
vilkastuminen näkyy ensi vuonna erityisesti torninosturien kysyntänä (+7  %). Rakennemuutokset uudisrakentamisesta korjausrakentamiseen ja omakotitaloista kerrostaloihin näkyvät myös kysyntänä eri koneryhmiin kuin aiemmin. Koko kuluttajavetoinen rakentaminen on laskussa, mikä voi näkyä entisestään pienten paikkakuntien rakennuskonevuokraamoissa.

Konevuokraus korjausrakentamisessa lisääntyy tänä vuonna 4 ja ensi vuonna 2 prosenttia. Tänä vuonna kasvua ovat vauhdittaneet asuntoyhtiöille myönnetyt valtion korjausavustukset, mutta niiden vaikutus päättyy. Korjausrakentamisen kasvu on näkynyt erityisesti teline- ja suojauskaluston kysynnässä, jonka kasvu ensi vuonna on kolme prosenttia. Rakennuskonekysyntä kasvaa ensi vuonna kaikissa tärkeimmissä koneryhmissä.

Rak.koneiden-vuokramarkkinat-koneryhmittäin-rak.konemark.ennuste-2016

Rakennuskustannusindeksin konekustannukset ovat pysyneet vuodesta 2000 lähes samalla tasollaan, kun työn kustannukset ovat nousseet yli 35 prosenttia. Tämä on merkittävää rakennuskoneiden yleistymiselle ja rakentamisen tuottavuudelle. Koneiden käyttö tehostaa työn tekemistä ja turvallisuutta. Lisäksi koneiden suorituskyky, ominaisuudet ja toiminnallisuus paranevat jatkuvasti.

Lisätietoja:
Markku Riihimäki 
toimitusjohtaja
Forecon Oy
markku.riihimaki@forecon.fi
p. 040 704 1187

Pekka Pajakkala
johtava neuvonantaja
Forecon Oy
pekka.pajakkala@forecon.fi
p. 0400 476 249

Heikki Ojanperä
johtaja
Tekninen Kauppa
heikki.ojanpera@tekninen.fi
p. 09 6824 1322