Rakentamisen reipas kasvu näkyy rakennuskonepalveluissa

Rakentaminen painottuu nyt aloille, joissa rakennuskoneilla on merkittävä rooli: kerrostalojen ja toimitilojen rakentamiseen. Vuokraustoiminnan vuosi on alkanut räväkästi, ja koko vuonna päädytään hyvään kasvuun. Kasvuodotus on tuoreessa rakennusalan markkinainformaatiota tuottavan Foreconin ennusteessa vielä vahvistunut. Lisääntyvä konekysyntä merkitsee samalla vuokrakoneiden markkinaosuuden kasvua. Paraneva kysyntä kasvattaa myös rakennuskoneiden myyntiä, ja konevalmistajien toimitusajat ovat jo pidentyneet. Kaluston saatavuus voikin nousta ongelmaksi.

Talouden kehityksen uskotaan olevan ennakoitua positiivisempaa. Foreconin arvion mukaan bruttokansantuote kasvaa 1,2 prosenttia tänä vuonna. Rakentamisen rooli talouskasvun veturina on odotettuakin voimakkaampi. Tuoreimpia talousennusteita on nostettu aiemmista, kun aiemmin keväällä ennusteita muutettiin alaspäin. Kun kansainvälinen talous ja Suomen vienti kehittyvät vielä hitaasti, kasvu tulee kotimarkkinoilta. Tilanne on poikkeuksellinen pitkän heikon kehityksen jälkeen. Aiemmin Suomi toipui vienti edellä.

Rakentaminen kasvaa tänä vuonna selvästi bruttokansantuotetta nopeammin, yli viisi prosenttia, ja vauhdittaa osaltaan talouskasvua, investointeja ja työllisyyttä. Kasvu jatkuu vielä ensi vuonna mutta vauhti hiipuu.

Uudistalonrakentaminen ottaa korjausrakentamiselta veturin roolin talonrakentamisessa. Käynnissä on useita suuria, muun muassa liikekeskus-, sairaala-, teollisuus- sekä logistiikan rakennushankkeita. Asuinkerrostalojen rakentamista aloitettiin viime vuoden lopussa paljon, mikä tuo konekysyntää tälle vuodelle. Matalat korot, asuntojen tarve kasvupaikkakunnilla, väestön ikääntyminen, sijoittajien kiinnostus vuokra-asuntoihin ja raideliikenteen lisääntyminen ovat asuinrakentamisen ajureita. Monet infrahankkeet luovat edellytyksiä talonrakennushankkeille (Länsimetro, Kehärata, Tampereen rantatunneli ja tulevat raitiotiet Helsinkiin ja Tampereelle).

Rakenteilla oleva kerrostalo
Pääkaupunkiseudun osuus rakentamisesta 30 prosenttia

Rakentaminen ja sen myötä kalustovuokraus painottuu voimakkaasti pääkaupunkiseudulle sekä muutamille kasvualueille. Pääkaupunkiseudun osuus asuinrakentamisen aloituksista on 40 prosenttia. Alueen osuus koko rakentamisen arvosta on yli 30 prosenttia.

Rakennuskoneiden ja -kaluston vuokrauksen volyymi kasvaa tänä vuonna neljä prosenttia. Vuokraustoiminnan arvoksi tulee tänä vuonna lähes 660 miljoonaa euroa. Siitä rakentamisen (talojen uudis- ja korjaus- sekä infrarakentamisen) osuus on noin 73 prosenttia. Loppuosa on vuokrausta muille toimialoille kuten teollisuudelle, palvelujen tuottajille, julkishallinnolle ja yksityishenkilöille huolto-, asennus- ynnä muihin kuin rakentamisen töihin.

Uudistalonrakentamisen konevuokraukseen ennakoidaan peräti 11 prosentin kasvua. Myös asuinrakentamisen konevuokraus kääntyy tänä vuonna kolmen laskuvuoden jälkeen reiluun kasvuun – konevuokrauksen määrä asuinkerrostaloihin lisääntyy neljänneksellä.

Toimitilapuolen vuokrakonekäyttö on tänä vuonna seitsemän prosentin kasvussa. Toimitilarakentaminen on kuitenkin asuntorakentamista konevaltaisempaa, mikä näkyy suurella painoarvolla (lähes 60 prosenttia) uudisrakentamisen konevuokrauksessa.
Ammattimainen rakentaminen lisää vuokrakonekysyntää

Korjausrakentamisen kysyntä lisääntyy mutta kasvu hidastuu. Konevuokraus korjausrakentamisessa lisääntyy tänä vuonna kaksi ja ensi vuonna kolme prosenttia.

Rakennuskonevuokrauksessa muille toimialoille ei ole kasvua, koska teollisuuden vuokrakoneiden käyttö vähenee. Lasku johtuu viime vuoden kasvupiikistä. Se puolestaan aiheutui Porvoon öljynjalostamon suurista huoltotöistä.

Konevuokrauksen kasvu jatkuu myös ensi vuonna. Uudisrakentamisen vuokrakonekäyttö on kasvussa, mutta kasvu hidastuu selvästi tästä vuodesta. Kokonaisuudelle ennakoidaan kahden prosentin kasvua.

Kuluttajavetoinen rakentaminen vähenee ja ammattimainen lisääntyy, mikä näkyy konevuokrauksen lisääntymisenä.

Myös rakennuskoneiden maahantuonnin kasvunäkymä on vahvistunut. Joulukuussa ennakoitiin yli viiden, nyt jo yli kymmenen prosentin kasvua.

Rakennuskoneiden-ennuste-05_2016-768x405

Lisätietoja:
Markku Riihimäki
toimitusjohtaja
Forecon Oy
p. 040 704 1187
markku.riihimaki@forecon.fi

Pekka Pajakkala
johtava neuvonantaja
Forecon Oy
p. 0400 476 249
pekka.pajakkala@forecon.fi

Heikki Ojanperä
johtaja
Tekninen Kauppa
p. (09) 6824 1322
heikki.ojanpera@tekninen.fi