Suodattimet

Ilmansuodattimen tehtävä on poistaa ilmavirrasta hiukkasmaisia epäpuhtauksia ja estää niiden kulkeutuminen puhtaammille alueille. Rakennustyömailla suodattimien tyypillisiä käyttökohteita ovat alipaineistuslaitteet, kierrättävät ilmanpuhdistimet sekä imurit.

Suodattimet3

Suodattimet4

Suodattimet2

Suodattimet

Suodatintyypit

Yleisimmin ilman suodatukseen käytetään ns. kuitusuodattimia, joille on ominaista yksinkertainen rakenne, huokea hinta sekä suodattimen varmatoimisuus.

Rakenteensa mukaan suodattimet jaetaan:

  • tasomaisiin suodattimiin,
  • pussisuodattimiin sekä
  • vekattuihin laajapintasuodattimiin (paneelit, kasetit ja patruunat)

Suodatinluokat

Suodattimien valinnassa tulee ottaa huomioon suodattimen tehokkuus. Suodattimet jaetaan tehokkuuden mukaan eri suodatinluokkiin. Euroopassa luokitteluun käytetään standardeja EN 779 ja EN 1822. Tehokkuus määritetään erotusasteena, joka ilmoittaa prosentuaalisen osuuden hiukkasista, jotka suodatin poistaa ilmasta. Luokittelu jakaa suodattimet karkeasuodattimina käytettäviin G1-G4 -suodattimiin sekä muihin varsinaisiin suodattimiin, joita ovat mediumsuodattimet M5-M6, hienosuodattimet F7-F9, EPA-suodattimet E10-E12, HEPA-suodattimet H13-H14 ja ULPA-suodattimet U15-U17.

taulukko1

taulukko2

Suodattimen tehokkuus

Kuitusuodattimessa ilma virtaa päällekkäin asettuneista kuiduista muodostuvan matriisin läpi. Hiukkaset erottuvat ilmavirrasta ja tarttuvat kuitujen pinnoille törmäyksen, kosketuksen ja diffuusion vaikutuksesta. Kerättävien hiukkasten koko vaikuttaa erotustehokkuuteen merkittävästi. Tyypillisesti erotuskyky on hyvä kaikkein suurimmille yli 2,5 µm hiukkasille ja kaikkein pienimmille alle 0,01 µm hiukkasille. Kaikkein hankalimmin suodatettava hiukkaskoko (MPPS, most penetrating particle size) on yleensä noin 0,1 µm.

HEPA-Suodattimet

Mikäli kohteessa esiintyy terveydelle erityisen vaarallisia pölyjä on käytettävä vähintään luokan H13 vaatimukset täyttäviä suodattimia. HEPA-suodattimia on käytettävä myös silloin, jos ilma palautetaan työskentelytilaan.

Rakennusimureissa tulee käyttää HEPA-suodatinta.
Suositeltavaa olisi myös, että imurin pölypussi voitaisiin vaihtaa pölyämättömästi.

Suodattimien käyttö

Erityisesti korkean erotuskyvyn HEPA- ja ULPA-suodattimissa niiden kiinnityksen tiiveys on ratkaisevan tärkeää. Pienikin vuoto tiivisteessä voi aiheuttaa puhdistinlaitteeseen moninkertaisen läpäisyn itse suodatinmateriaalin tehokkuuteen verrattuna.

Käytön aikana suodattimeen kerääntyy pölyä, jonka ansioista virtausvastus kasvaa ja suodattimen läpi kulkeva ilmamäärä pienenee. Tällöin suodatin tukkeutuu ja se pitää vaihtaa uuteen. Suodattimen vaihtoväliin vaikuttaa ratkaisevasti pölypitoisuus sekä pölyn ominaisuudet kuten hiukkaskokojakauma. Korkean erotusasteen suodattimen elinikää on mahdollista kasvattaa käyttämällä sen edessä karkeampaa esisuodatinta. Joissakin laitteissa on myös pestäviä tai muulla tavalla puhdistettavia suodattimia.

Tukkeutunut suodatin estää ilmavirtauksen laitteessa.
Rikkinäinen suodatin on vaihdettava välittömästi.

Lähteet

EN779 2012. Particlulate air filters for general ventilation – Detemination of the filter performance

EN1822-1 2009 High efficiency air filter (EPA, HEPA and ULPA) – Part 1: Classification, performance testing, marking