Suojaus työmaalla

Sääsuojauksen käyttö

Suojauksen tarkoitus ja hyödyt

Sääsuojauksella suojataan työkohde tai rakennusmateriaalit sateelta, lumelta, jäältä, tuulelta, pakkaselta ja toisinaan myös liialta auringonvalolta.

Työkohteen suojauksella parannetaan työskentelyolosuhteita, jolloin

 • työmukavuus, -motivaatio ja -tehokkuus paranevat
 • sairastumisalttius vähenee
 • työn laatu paranee
 • lumi- ja sulatustöiden tarve vähenee

Materiaalien suojauksella estetään puolestaan

 • tuotteiden suoranainen pilaantuminen
 • ulkonäöllisten tai muiden laatuvirheiden aiheutuminen sekä
 • terveyshaittoja aiheuttavan mikrobikasvuston syntyminen

Sääsuojauksesta ei saa tinkiä

Vaikka kalustoa sekä työkohteiden että materiaalien suojaamiseen on hyvin saatavilla, suojauksista huolehtiminen laiminlyödään varsin usein.

Sääsuojien käytöstä aiheutuvat vuokra-, työ- ym. kustannukset tunnetaan varsin hyvin ja kiusaus niissä säästämiseen on suuri. Jos vettä tai lunta ei sada, niin "säästöä" on tullut.

Suojaamattomuuden kustannuksia taas ei ole juurikaan selvitetty. Kerrannaisvaikutuksineen ne ovat kuitenkin moninkertaiset suojauskustannuksiin verrattuna, jos huono sää pääseekin yllättämään.

Suojauskalusto

Suojapeitteet

Suojapeitteitä ovat rakennuspeitteet eli pressut sekä julkisivu- ja erikoispeitteet. Peitemateriaali vaihtelee käyttötarkoituksen mukaan ja se voi olla polyesteriä, verkkokangasta, PVC-päällysteistä tekokuitukangasta tai esim. polyeteeniä.

Suojapeitteet soveltuvat mm.

 • tilapäiseens suojaukseen
 • muun suojaukset täydentämiseen
 • julkisivujen suojaukseen
 • maan routasuojaukseen ja sulatukseen

Sääsuojat

Sääsuojat muodostuvat kantavasta rungosta ja katemateriaalista. Runkorakenteet ovat yleisimmin terästä tai alumiinia ja katemateriaaleina käytetään polyesterikangasta, PVC-päällysteistä tekokuitukangasta tai kevytmuovia. Keveimmät suojat ovat käsin liikuteltavia, raskaimmat puolestaan siirretään koneellisesti ja ne kestävät huomattavia lumi- ja tuulikuormia.

Sääsuojien käyttökohteita ovat varastojen ja kiinteiden työpisteiden, kuten esim. sirkkelin tai laastiaseman suojaus. Lisäksi niillä voidaan suojata alapohja laatan ja perustusten valun ajaksi tai yläpohja kun vesikattoa tai -katetta ei vielä ole tai sitä korjataan. Pientalo- ja rivitalotyömailla voidaan koko työmaa kattaa ja lämmittää suuria sääsuojia käyttämällä.

Julkisivujasuojat

Julkisivusuoja koostuu rakennustelineeseen kiinnitetyistä peitteistä, joista tehdään sekä suojan pystyosat että ns. telinekatto. Ristikkorakenteisista telinekatoista voidaan koota myös koko rakennuksen peittävä suoja, jolloin kyseessä on oikeastaan julkisivusuojan ja sääsuojan yhdistelmä.

Pystysuojaa käytetään sekä julkisivun suojaamiseen että pölyn leviämisen ja esineiden putoamisen estämiseen.

Telinekaton avulla suojataan julkisivutelineellä olevat yksittäiset työpisteet ja materiaalit. Korkeissa rakennuksissa kunnollinen suojaus edellyttää luonnollisesti pystysuojan ja telinekaton samanaikaista käyttöä.

Suojauskaluston soveltuvuus eri käyttökohteisiin

suoja1

Materiaalijen suojaus

Vuosittainen sademäärä Suomessa on noin 600 mm, joka jakaantuu melko tasaisesti eri kuukausille. Vuodessa onkin yli sata päivää, jolloin sade voi aiheuttaa haittaa myös rakentamiselle.

Rakennusmateriaalien pakkaukset eivät useinkaan suojaa tuotetta riittävästi kosteudelta koko toimitusketjun ajan. Pakkausten puutteellisuus ja niiden vaurioituminen sekä asennustyö ja sen jälkeinen aika ovat pahimmat riskikohdat tuotteiden kostumisen kannalta.

Seuraavassa on esitetty kahdeksan keskeisen rakennustuoteryhmän kostumisen yleisimmät syyt ja seuraukset sekä työmaalla noudatettava varastointi-, asennus- ja jälkisuojausohje kosteusvaurioiden syntymisen estämiseksi.

Lämmöneristeet

lammoneristeet

Puutavara

puutavara

Kuivatuotteet

Kuivatuotteita ovat jauhemaiset muuraus- ja rappauslaastit, tasoitteet, kuivabetonit, kiinnitys- ja saumalaastit sekä erilaiset julkisivupinnoitteet.

kuivatuotteet

Rakennuslevyt

Rakennuslevyjä ovat mm. kipsilevyt, lastulevyt, vanerit ja kuitulevyt. Niiden kosteuskestävyydessä on jonkin verran eroja, mutta suojausmenettelyt pääsääntöisesti samanlaiset. Esim. kipsilevyjen kosteusmuodonmuutokset ovat varsin pienet, mutta mekaaninen kestävyys heikkenee jyrkästi kosteuspitoisuuden kasvaessa.

Levyjen tasapainokosteus [%] ja kosteuseläminen toimitusketjun eri vaiheissa.
rakennuslevyt

Ikkunat

ikkunat

Ovet

ovet

Betoniset seinä- ja laattaelementit

betoniset

Puuelementit

puuelementit

Kalusteet

kalusteet

Kuljetusongelmien välttäminen

muistilista