Työlajikohtainen pölyntorjunta

Työlajikohtaisen pölyntorjuntasuunnittelun tarkoituksena on karkealla tasolla arvioida syntyvän pölyn määrää ja laatua eri töissä sekä valita tarkoituksenmukaiset pölyntorjuntamenetelmät. Työkohtaisen pölyntorjuntasuunnittelun pohjalta voidaan valita koko työmaan kannalta riittävät ja kokonaistaloudelliset pölyntorjuntamenetelmät.

Pölyntorjunta työmaalla toteutetaan eri menetelmillä riippuen työlajista, tavoiteltavasta puhtaustasosta työkohteessa ja ympäröivissä tiloissa sekä työstettävistä materiaaleista.

Tärkeimmät pölyntorjunta tekniikat

tyolajikohtainen-polyntorjunta

Katso erilliset taulukot

Lähteet

Koski Hannu, ym. Ohjeita korjausrakentamisen pölyntorjuntaan. VTT, Itä-Suomen yliopisto, Työterveyslaitos. Tampere 2013. 8 s. http://www.vtt.fi/inf/julkaisut/muut/2013/Putusa_ohje_laaja_130415.pdf

Talo 2000 Tuotantonimikkeistö