Työmenetelmätarkkailu apuna laadun kohentamiseksi

Laadunvarmistaminen ei ole kiinni ainoastaan tehtävien kenttäkokeiden määrästä tai valitusta laadunvarmistusmenetelmästä. Tiivistettävän maa-aineksen alainen pohjamateriaali voi vaihdella suuresti tiivistettävän kentän alalla, mikä puolestaan saattaa mahdollistaa lopputulosmenetelmälläkin testatun alueen sisällä laadun epätasaisuutta. Kuvasarjassa 9 on kuvattu perinteinen työmenetelmä, jossa:

 1. tasainen kenttä tiivistetään
 2. kentän kantavuuden laadunvarmistus suoritetaan kevytpudotuspainolaitteella
 3. huomataan vajaalaatuinen kohta, joka jälkitiivistetään
 4. tarkastetaan ja hyväksytään jälkitiivistetyn kohdan laatu
 5. huomaamatta voivat jäädä viimeisessä kuvassa punaisella merkityt alueet.

kuva9-lopputulos
Kuva 9. Kentän laadunvarmistus lopputulosmenetelmällä. Kuva: (Bomag, 2013)

Kuvasarja 9 havainnollistaa mahdollisuuden lopputuotteen vajaalaatuisuudelle, vaikka sen laatu olisikin varmistettu hyväksytyin ja suositelluin menetelmin. Lopputuotteen vajaalaatuisuuden vähentämiseksi tai jopa estämiseksi voidaan käyttää täryjyrään tai tärylevyyn integroitua kantavuusmittaria. Vaikka itsemittaava kantavuusanturi ei kerrokaan suoraan kantavuusarvoa, -suhdetta tai tiiviysastetta, korreloi se silti näiden ominaisuuksien kanssa riittävästi. Kuvasarjassa 10 on kuvattu kehittyneempi työmenetelmä, jossa hyödynnetään tiivistyslaitteeseen integroitua tiivistysmittaria. Menettely etenee seuraavin vaihein.

 1. tiivistetään aluksi pieni pinta-ala
 2. tarkastetaan kantavuutta mittaavan anturin lukema kohdan 1 pinta-alaa tiivistettäessä
 3. tehdään tiivistetylle alueelle lopputulosmenetelmän avulla tiiviys- ja/tai kantavuuskoe ja asetetaan tiivistyskoneen kantavuusmittariin laitekohtainen asetusarvo, joka vastaa tiivistykseltä edellytettyä tavoitetilaa
 4. tiivistetään loppuosa kentästä tarkkaillen kantavuusmittarin lukemaa
 5. lisätiivistetään kohtia, joissa kantavuusmittari kertoo alhaisesta tiiviydestä
 6. tarkastetaan tiivistetyn pinta-alan laajuudesta riippuen kantavuusmittari ilmoittaman kahden tai useamman heikoiten kantavan kohdan kantavuus tai tiiviys lopputulosmenetelmällä

kuva10-integroitu
Kuva 10. Kentän laadunvarmistus lopputulosmenetelmällä sekä integroidun kantavuusmittarin avulla. Kuva: (Bomag, 2013)